LivingFountains LivingFountains – obnova vodnjakov in kalov

LivingFountains – obnova vodnjakov in kalov

Projekt LivingFoutnains, ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, predvideva obnovo in ureditev 32 vodnjakov in kalov kot spomenikov kulturne dediščine. Projekt se izvaja na območju občine Miren – Kostanjevica, ki je nosilka projekta, novogoriške ter šempetrske občine na naši ter občine Sovodnje ob Soči, Doberdob ter Poromaggiore na italijanski strani.

Celotna vrednost projekta znaša skupaj 904.699,11€, od tega prispeva EU 85 odstotkov sredstev.

Cilj projekta je obnoviti vodnjake kot spomenike kulturne dediščine ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov ter poudariti naraščajoč pomen ohranjanja lokalnih virov čiste pitne vode v urbanem prostoru.

Korita na KrasuV občini Miren – Kostanjevica smo izvedli obnovo vodnjakov v Biljah, Temnici, Orehovljah ter v Kostanjevici na Krasu, obnovili smo vodni zbiralnik v Koritih na Krasu in Kal v Novi vasi. Kal in dva vodna zbiralnika na Lokvici bomo obnovili prihodnje leto. (foto Korita na Krasu)

V ostalih občinah bodo z obnovo vodnjakov in kalov začeli v jesenskem času.

Z novim šolskim letom se začenja tudi nov sklop aktivnosti. Glavno vlogo bodo imele osnovne šole, ki sodelujejo pri projektu. Učenci, skupaj s svojimi  mentorji, bodo zbrali gradiva o kulturno zgodovinski dediščini (fotografije, zgodbe in legende vezane na vodnjake,…), popisali bodo vodne vire, pripravili bodo  gledališko predstavo, izdelali film ter izvedli likovne, fotografske in literarne natečaje. Ves trud učencev in mentorjev bo predstavljen ob obnovljenih vodnjakih.

Tjaša Petelin Bačar

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."