LivingFountains Odprtje prenovljenega vodnjaka Brida

Odprtje prenovljenega vodnjaka Brida

V petek, 12. septembra 2014 je na Gunu v Šempasu potekala slavnostna otvoritev prenovljenega vodnjaka Brida. 

img 7471

Dogodek je organizirala Turistična zveza –TIC Nova Gorica v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Šempas in  Turističnim društvom Šempas.

 

Program so sooblikovali:

 - Mešani pevski zbor Lipa, Šempas

 - Glasbenika Matej in Peter Lacković

 - Pevka Jasmina Lozar

 - Članice turističnega društva Šempas

 - Gledališka skupina ŠOOU ter

 - Vaški godec Franko Oberdank

img 7510

 

 

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."