LivingFountains

Event at the fountain in Temnica

You are kindly invited to the

"Event at the fountain in Temnica",

which will be held on Tuesday, 11th of June 2013  

at 18.00 hours in Temnica.

 

The program involves Miren primary school students and octet Rožmarin.

 

The event organized by the Municipality of Miren - Kostanjevica in collaboration with the Miren primary school and the local community Temnica.

 

Read more...
 

World Water Day at the Comprehensive Institute Doberdo'

“Ko je vodnjak suh, spoznamo pomen vode“ (Benjamin Franklin)


 V sklopu projekta Living Fountains - Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju, ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija - Slovenija 2007-2013, predvideva obnovo in ureditev 32 vodnjakov in kalov kot spomenikov kulturne dediščine čezmejnega območja ter namerava oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s poudarkom na vključevanje mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine, so učenci 4. in 5. razreda osnovne šole in dijaki 1.A in 1.B razreda nižje srednje šole Večstopenjske šole Doberdob februarja in marca meseca imeli z Marianno Kosic, raziskovalko in trenerko učenja človekovih pravic po programih Sveta Evrope, vrsto srečanj o vodi, med katerimi so prejemali in raziskovali informacije, razmišljali in čustveno, včasih zgroženo in osupljeno, podoživljali situacije ob študijah primerov, razvijali skrb za vodo in družbeno odgovornost, spoznavali primere dobrih praks za ukrepanje in aktivizem v pozitivnem duhu po principu „Zgradi, izobražuj, motiviraj“, obenem pa spoznavali funkcijo vodnjakov v preteklosti in danes.

Read more...
 

Project Logo

The project partners of the project LivingFountains have chosen the logo that represents the project.

  

logo

 

Read more...
 


Page 4 of 5

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."