Partner

 

  Partner Web page
LP OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Link
PP1 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Link
PP2 OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA Link
PP3 COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB Link
PP4 COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - OBČINA SOVODNJE OB SOČI Link
PP5 TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA Link
PP6 OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA
ŠEMPETER PRI GORICI
Link
PP7 OSNOVNA ŠOLA BRANIK Link
PP8 ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO
SLOVENA DI DOBERDO' DEL LAGO - VEČSTOPENJSKA ŠOLA
S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V DOBERDOBU
Link
PP9 OSNOVNA ŠOLA MIREN Link
     
     
 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."