LivingFountains Dogodek ob vodnjaku v Temnici

Dogodek ob vodnjaku v Temnici

Vljudno vas vabimo 

na »Dogodek ob vodnjaku v Temnici«

ki bo v torek, 11. junija 2013 

ob 18. uri v Temnici.

 

V programu sodelujejo učenci OŠ Miren ter oktet Rožmarin.

Dogodek organizira Občina Miren – Kostanjevica v sodelovanju z Osnovno šolo Miren ter Krajevno skupnostjo Temnica.

temnica junij

 

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."