LivingFountains Dogodek ob vodnjaku v Biljah

Dogodek ob vodnjaku v Biljah

Vljudno vas vabimo na

»Dogodek ob vodnjaku v Biljah«

ki bo v ponedeljek, 30. septembra 2013

ob 17.00 uri v Biljah.

 

V programu sodelujejo učenci OŠ Miren ter otroški pevski zbor »Glas« Bilje.

Dogodek organizira Občina Miren – Kostanjevica v sodelovanju z Osnovno šolo Miren ter Krajevno skupnostjo Bilje.

 

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."