LivingFountains Zaključni dogodek projekta LivingFountains

Zaključni dogodek projekta LivingFountains

Vljudno vas vabimo na

zaključni dogodek projekta ki bo

v ponedeljek 1. decembra 2014 ob 17.00 uri

V stari šoli v Temnici, Temnica 10, 5296 Kostanjevica na Krasu 

 

Program:

16.00 Novinarska konferenca

17.00 Zaključni dogodek

- Uvodni pozdravi

- Predstavitev projekta

- Dokumentarni film »Ujeta voda«

- Pogovor z avtorji filma

18.00 Pogostitev

 

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."