LivingFountains Zaključek projekta livingFountains

Zaključek projekta livingFountains

Zaključil se je projekt LivingFountains - Oživljanje vodnjakovi in kalov v čezmejnem območju, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Cilj projekta je bila obnova vodnjakov in kalov kot spomenikov kulturne dediščine  z namenom oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov, in poudariti naraščajoč pomen ohranjanja lokalnih virov čiste pitne vode v urbanem prostoru.

dscn9434

 

Vodnjak, ki je stal v središču vasi ali celo na dvorišču pred hišo, je bil v preteklosti, ko vodovoda še ni bilo, pravo razkošje. Ob vodnjaku je bilo vedno živahno, bili so pomemben del družabnega življenja, saj so predstavljali osrčje naselja. Ko je v vas prišel vodovod, so jih veliko opustili, nekatere celo zasuli. Cilj našega projekta je bila obnova vodnjakov kot spomenikov kulturne dediščine ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s poudarkom vključevanja mladih. Ob obnovljenih vodnjakih so potekali številni dogodki, s katerimi smo ponovno obudili nekdaj pestro dogajanje. 

V projekt so se vključile Občina Miren-Kostanjevica, ki je imela vlogo vodilnega partnerja, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter - Vrtojba ter Občina Sovodnje ob Soči in Doberdob. Poleg občin, ki so v sklopu izvajanja projekta skupno obnovile štiriintrideset vodnjakov, so sodelovale še osnovne šole iz Mirna, Branika, Šempetra in Doberdoba ter Turistična zveza TIC Nova Gorica.

Rezultati projekta:

- Obnovljenih 34 vodnjakov in kalov na celotnem območju izvajanja projekta

- Publikacija Pot vodnjakov od Nove Gorice do Doberdoba

- Zključna publikacija LivingFountains, vodnjaki, voda in njihov pomen za življenje, ki je rezultat skupnega dela, predvsem učencev in njihovih mentorjev. Vse sodelujoče šole so pokazale izjemen interes in so se kot partnerji projekta izredno izkazale pri izvedbi vseh načrtovanih aktivnosti. V publikaciji je predstavljeno njihovo triletno delo in spoznanja, ki so jih dognali v času izvajanja projekta.

- Popotniška igra Lov na skriti zaklad ali Geocaching, ki povezuje vse obnovljene vodnjake na projektnem območju. Geocaching je zanimiv način raziskovanja in odkrivanja krajev in vsakemu od nas omogoča, da si izbere tisto, kar ima rad in kar ga veseli. Bistvo dejavnosti je popotniška rekreacija in sodelovanje, saj se v okviru geocachinga odpravimo na raziskovanje zanimivih lokacij. 

- Dkumentarni film »Ujeta voda«, posvečen vodi, vodnjakom in njihovemu pomenu za življenje ljudi, avtoric Anje Medved in Nadje Velušček.  

 

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

 Naslov projekta: Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju

 Akronim: LivingFountains

 Prednostna naloga: 3. Socialna integracija

 Standardni projekt

 Vrednost celega projekta: 825.647,18€ 

 Sofinanciranje: 85% iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev (10% Slovenija, 15% Italija)  v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

 Trajanje: od 3. 11. 2011 do 2. 12. 2014 

 

PARTNERJI PROJEKTA

10 projektnih partnerjev skupaj z vodilnim partnerjem, Občino Miren – Kostanjevica, so skrbeli za kvalitetno in učinkovito upravljanje ter prepoznavnost projekta.

Vodilni partner:  Občina Miren - Kostanjevica

Partnerji projekta: 

 Mestna občina Nova Gorica

 Občina Šempeter - Vrtojba

 Comune di Doberdò del Lago – Občina Doberdob

 Comune di Savogna d'Isonzo - Občina Sovodnje ob Soči

 Turistična Zveza TIC Nova Gorica

 Osnovna šola Ivana Roba Šempeter Pri Gorici

 Osnovna Šola Branik

 Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento Slovena di Doberdò Del Lago - Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu

 Osnovna šola Miren

 

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."