LivingFountains Predstavitev projekta Krajši opis projekta

Krajši opis projekta

Osnovni podatki o projektu:

  • Naslov projekta: Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju
  • Akronim: LivingFountains
  • Prednostna naloga:  3. Socialna integracija
  • Standardni projekt
  • Vrednost: 904.699,11 EUR
  • Trajanje: do 02. novembra 2014
  • Sofinanciranje: iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Projekt LivingFoutnains, ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, predvideva obnovo in ureditev 32 vodnjakov in kalov kot spomenikov kulturne dediščine.

Projekt se izvaja na območju Občine Miren-Kostanjevica, ki je nosilka projekta, novogoriške ter šempetrske občine na naši ter občine Sovodnje ob Soči, Doberdob in Portomaggiore na italijanski strani.  
Celotna vrednost projekta znaša skupaj 904.699,11 evrov, od tega prispeva EU 85 odstotkov sredstev.

Cilj projekta je obnoviti vodnjake kot spomenike kulturne dediščine ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov, in poudariti naraščajoč pomen ohranjanja lokalnih virov čiste pitne vode v urbanem prostoru.

12 projektnih partnerjev skupaj z vodilnim partnerjem - Občino Miren - Kostanjevica - skrbi za kvalitetno in učinkovito upravljanje ter prepoznavnost projekta.

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."