Rezultati projekta

1. Obnovljenih 34 vodnjakov in kalov na celotnem območju izvajanja projekta

2. Publikacija Pot vodnjakov od Nove Gorice do Doberdoba

3. Zaključna publikacija LivingFountains, vodnjaki, voda in njihov pomen za življenje, ki je rezultat skupnega dela, predvsem učencev in njihovih mentorjev. Vse sodelujoče šole so pokazale izjemen interes in so se kot partnerji projekta izredno izkazale pri izvedbi vseh načrtovanih aktivnosti. V publikaciji je predstavljeno njihovo triletno delo in spoznanja, ki so jih dognali v času izvajanja projekta.

4. V sklopu projekta smo ustvarili tudi popotniško igro Lov na skriti zaklad ali Geocaching in z njo povezali vse obnovljene vodnjake na projektnem območju. Geocaching je zanimiv način raziskovanja in odkrivanja krajev in vsakemu od nas omogoča, da si izbere tisto, kar ima rad in kar ga veseli. Bistvo dejavnosti je popotniška rekreacija in sodelovanje, saj se v okviru geocachinga odpravimo na raziskovanje zanimivih lokacij. Svoje izkušnje, ki smo si jih z obiskom pridobili, lahko delimo preko spleta s širšo skupnostjo in sodelujemo v svetovni popotniški igri skritih zakladov. Za raziskovanje potrebujemo GPS napravo, v katero vnesemo koordinate izbranega geochacinga. Naprava nam pomaga, da pridemo do skritega zaklada in da se vpišemo v dnevnik, ki ga potem vrnemo na prvotno mesto. 

Najbolj razširjena spletna stran iskalcev zakladov je www.geocaching.com. Trenutno je v Sloveniji postavljenih več kot 2000 zakladov in med njimi je tudi naš LivingFountains. Naš geochecing je sestavljen iz sedmih delov in bonusa. Postavljen na 27 lokacij in zajema obisk  34 vodnjakov in kalov. Lovec na zaklade mora priti na vse lokacije in pridobiti koordinate za izračun končne lokacije. Če pa želi pridobiti bonus zaklada, mora iz vsakega zaklada pripisati črko in številko na zadnji strani vpisnega bloka.

5. Dokumentarni film »Ujeta voda«, posvečen vodi, vodnjakom in njihovemu pomenu za življenje ljudi, avtoric Anje Medved in Nadje Velušček.  »Voda je vir življenja, zato se ji je človek vedno prilagajal. Ko jo je ujel in usmeril sebi v prid, je zagospodaril nad življenjem. Ob vodnih zajetjih so se rojevale kulture in gradile civilizacije. Povezovala je ljudi. 

Danes se zdijo časi, ko so po vodo hodili z vedri, davna preteklost in vendar se mnogi še spominjajo, kako so vodo “kalali” vsi, od otrok do starejših, zato ob vodnjakih nikoli ni bilo pusto. Ko je vode tam zmanjkalo, so jo morali znati poiskati drugje. Vsak dan v letu, ne glede na vreme ali letni čas, je zahteval svoj vodni davek, zato so pazili na vsako njeno kapljico. Vodovod je prinesel veliko olajšanje. Končno je vsak dobil svojo vodo, ki je neomejeno tekla. Vodnjaki in kali so začeli samevati in propadati. Danes, ko postajajo vasi vedno bolj puste in prazne, se začenjamo zavedati, da smo z vodnjaki izgubili več, kot smo želeli.«    

 

 

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."