LivingFountains

Dogodek ob vodnjaku v Temnici

Vljudno vas vabimo 

na »Dogodek ob vodnjaku v Temnici«

ki bo v torek, 11. junija 2013 

ob 18. uri v Temnici.

 

V programu sodelujejo učenci OŠ Miren ter oktet Rožmarin.

Dogodek organizira Občina Miren – Kostanjevica v sodelovanju z Osnovno šolo Miren ter Krajevno skupnostjo Temnica.

Več ...
 

Svetovni dan vode na večstopenjski šoli v Doberdobu

“Ko je vodnjak suh, spoznamo pomen vode“ (Benjamin Franklin)


 V sklopu projekta Living Fountains - Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju, ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija - Slovenija 2007-2013, predvideva obnovo in ureditev 32 vodnjakov in kalov kot spomenikov kulturne dediščine čezmejnega območja ter namerava oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s poudarkom na vključevanje mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine, so učenci 4. in 5. razreda osnovne šole in dijaki 1.A in 1.B razreda nižje srednje šole Večstopenjske šole Doberdob februarja in marca meseca imeli z Marianno Kosic, raziskovalko in trenerko učenja človekovih pravic po programih Sveta Evrope, vrsto srečanj o vodi, med katerimi so prejemali in raziskovali informacije, razmišljali in čustveno, včasih zgroženo in osupljeno, podoživljali situacije ob študijah primerov, razvijali skrb za vodo in družbeno odgovornost, spoznavali primere dobrih praks za ukrepanje in aktivizem v pozitivnem duhu po principu „Zgradi, izobražuj, motiviraj“, obenem pa spoznavali funkcijo vodnjakov v preteklosti in danes.

Več ...
 

Logotip projekta

  Partnerji projekta LivingFountains smo izbrali logotip, ki predstavlja naš projekt.

  

logo

 

Več ...
 


Stran 4 od 5

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."