WORK PACKAGE 3

RESTORATION OF WATER WELLS AND PONDS IN CROSS-BORDER AREA

Activity Title 1: Restoration of water wells and ponds

The construction work and curatorial and restoration development of water wells and ponds.

The following water wells will be restored in the territory of the Nova Gorica Municipality: water wells in Grgarske Ravne, Preserje and Šempas and 2 water wells with a pond in Podlake.

The following water wells in the territory of the Miren-Kostanjevica Municipality will be restored: the water wells in Kostanjevica na Krasu, Temnica, Bilje and Korita na Krasu, as well as a pond with two water wells in Lokvica, a pond in Nova vas and a water well in Orehovlje.

The four water wells in Vrtojba will be restored in the territory of the Šempeter-Vrtojba Municipality.

The following water wells and ponds will be subject to restoration in the Doberdob Municipality: the old village water well in Jamlje, the water well and pond in Vižintini, 3 ponds in the settlement of Mikoli and the pond in Poljane.

The water wells in Gabrje, Rupa and Sovodnje ob Soči and the pond in the settlement of Vrh will be subject to restoration in the Sovodnje ob Soči Municipality.

The fountain and the water well in the settlement of Brolo will be the subject of restoration in the Portomaggiore Municipality.

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."