DELOVNI SKLOP 4

OŽIVLJANJE VODNJAKOV IN KALOV V ČEZMEJNEM OBMOČJU

Naslov aktivnosti 1: Zbiranje gradiv o kulturno-zgodovinski dediščini vodnjakov ter kalov in definiranje njihove uporabnosti

Učenci osnovnih šol si bodo ogledali in fotografirali vodnjake, oblikovali vprašalnike za vaščane in izvedli ankete. Učenci bodo pridobili vire o vodnjakih ter uredili podatke za objavo v zgibanki. Pridobili bodo zgodbe in legende, ki se vežejo na vodnjake, raziskali posaditve področja nekoč in danes ter funkcijo vodnih virov nekoč in danes.

Naslov aktivnosti 2: Popis vodnih virov in definiranje vodnih učnih poti

Učenci bodo popisali vodne vire in definirali vodno učno pot. Proučili bodo živalstvo in rastlinstvo, vezano na vodne vire in njegov pomen za življenje človeka danes in v bodočnosti. Izvedena bodo vremenska opazovanja, geološka analiza ter analiza izrabe tal. Mentorji bodo z učenci izvedli vodene oglede poti. Zbran material bo predstavljal osnovo za razstavo, pripravljena bo tudi publikacija o čezmejni učni poti med Doberdobom, Sovodnjami, Mirnom in Preserjami.

Pripravili bomo tudi lov na skriti zaklad ali geocaching. To je moderna oblika iskanja zakladov z uporabo GPS sprejemnikov. Razširjeno po celem svetu jo lahko razumemo kot pustolovsko igro, zabavo ali šport. Nekdo skrije »zaklad«, škatlo z določeno vsebino, na svetovnem spletu objavi njeno lokacijo (zemljepisno širino in dolžino zaklada), drugi pa gredo na lov. Ko je zaklad najden, se je potrebno vpisati v njegov dnevnik. Najditelj svojo najdbo vpiše na spletno stran, kjer je sprva dobil informacije in koordinate o zakladu. Najbolj razširjena spletna stran iskalcev zakladov je www.geocaching.com. Lov na skriti zaklad bomo postavili po celotnem območju, kjer se projekt izvaja.

Naslov aktivnosti 3: Organizacija dogodkov ob vodnjakih

 • Gledališka predstava o vodnjakih
 • Videospot o vodnjakih
 • Izvedba likovnih, literarnih in fotografskih natečajev ter organizacija razstave

Dogodki ob vodnjakih:

Ob vodnjaku v Grgarskih Ravnah

 • delavnice na temo zdravilnega pomena in uporabe zelišč ter delavnice izdelave tradicionalnih izdelkov planote,
 • godci ljudskih viž, folklorne skupine ter
 • ljudska pripovedovanja z namenom ohranjanja ljudskega izročila.

Ob vodnjaku v Preserjah

 • pevskimi nastopi oktetov, vokalnih skupin in pevskih zborov,
 • literarni prispevki,
 • organizirane gledališke predstave ter
 • degustacija tradicionalnih jedi in vin.

Ob vodnjaku v Šempasu

 • Vodnjak bo predstavljal izhodišče tematske energijske poti od Lijaka do Sekulaka,
 • otroške igranke na temo vodnjakov kot krajih druženja,
 • koncerti raznovrstnih pevskih zborov in prepevanju ljudskih pesmi.

Ob vodnjaku v Podlakah

 • nastopi folklornih skupin tako iz zamejstva kot domačih plesnih skupin.

Ob vodnjaku v Temnici

 • bo organiziran igrokaz, izveden recital,
 • nastopil bo lokalni oktet ter
 • predstavitev držav v izmenjavi.

Ob vodnjaku v Biljah

 • OŠ Bilje prikazali igrokaz o domači obrti, 
 • kulturni program,
 • prikaz vodooskrbe v preteklosti.

Ob vodnjaku v Vižintinih

 • predstavitev literarnih prispevkov.
 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."